Home Aktuální plán

PostHeaderIcon
Ostatní

Sekce různých kategorií činností

 • Aktuality vzkazy
 • Činnost T.J.

  TJ Štěpánov

  Zasedání TJ Štěpánov

   

  Zápis č. 6/2013

   

  ze zasedání výkonného výboru TJ Štěpánov konané dne 30. prosince 2013 v 18.00 hod. v prostorách hřiště TJ Štěpánov.

  Celkový počet členů výkonného výboru TJ Štěpánov: 11, z toho přítomných: 8Přítomni: Běhal, Fryblík, Hanus, Hanusová, Kořistka, Sládek, Smrček, Širak

  Omluveni: Fišer, Král, Pavlík

   

  Program:

  1. Smlouva o půjčce

  2. Valná hromada

  3. Členské příspěvky TJ, členské příspěvky FAČR

  4. Vyhodnocení činnosti TJ za rok 2013

  5. Statistika členské základny

  6. Plán akcí na rok 2014

  7. Různé

   

  1. Smlouva o půjčce

  Předseda předložil členům Smlouvu o půjčce na částku 200.000,- Kč od obce Štěpánov, která bude posléze kompenzována prodejem části pozemku TJ Štěpánov, za účelem splacením dluhu TJ Sokol.

  Diskuse: Běhal, Fryblík, Hanus, Hanusová, Kořistka, Sládek, Smrček, Širak

  Usnesení TJ/13/6-1:                Výkonný výbor TJ Štěpánov souhlasí se zněním Smlouvy o půjčce (v souladu s ustanovením § 657 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) a půjčku od obce Štěpánov přijímá.

   

  2. Valná hromada

  Předseda a členové výkonného výboru se dohodli na termínu konání valné hromady. Valná hromada proběhne dne 15. 2. 2014 v 10.00 hod v restauraci Sokolovna. Pozvánky všem členům TJ budou včas zaslány. Program bude upřesněn na další schůzi 14. 1. 2014.

  Diskuse: Běhal, Hanus, Fryblík, Hanusová, Kořistka, Sládek, Smrček, Širak

  Usnesení TJ/13/6-2:                Výkonný výbor TJ Štěpánov souhlasí

   

  3. Členské příspěvky TJ, členské příspěvky FAČR

  Předseda ukládá všem vedoucím mužstev, aby vybrali členské příspěvky TJ, dle stanovených regulí TJ Štěpánov a odevzdali je do 31. 1. 2014 pokladníkovi TJ Davidu Fryblíkovi. Členské příspěvky FAČR odevzdají do 31. 1. 2014 p. Širakovi.

  Jmenovitě:

  Benjamínci: Fišer

  Mladší žáci: Hanus

  Dorost: Veselský

  Muži B: Širak

  Muži A: Richter

  Volejbal: Pavlík

  Diskuse: Fišer, Fryblík, Hanusová, Kořistka, Sládek, Smrček, Širak

  Usnesení TJ/13/6-3:                Výkonný výbor TJ Štěpánov souhlasí

   

  4. Vyhodnocení činnosti TJ za rok 2013

  Předseda osloví vedoucí mužstev, aby do 24. 1. 2014 poslali písemné zhodnocení činnosti každého mužstva za rok 2013.

  Diskuse: Fryblík, Smrček, Širak

  Usnesení TJ/13/6-4:                Výkonný výbor TJ Štěpánov souhlasí

   

  5. Statistika členské základny

  Předseda informoval členy, že proběhne i v letošním roce pravidelná aktualizace evidencečlenské základny a pasportu TVZ našich TJ a SK. ČUS Praha vydala Pokyny předsedy ČUS k této záležitosti, který upřesňuje postup a termíny – viz Zpravodaj ČUS – TP č. 7, listopad 2013 (www.cus.cz; www.cstv.cz/olomouc). Veškeré aktualizované údaje je třeba dodat (osobně, poštou, emailem) na RS ČUS Olomouc (zpracovává místopředseda RS J. Novák) do 28. 1. 2013! Materiál bude přichystán na další schůzi 14. 1. 2014, kde proběhne kontrola a případné doplnění (zajistí p. Smrček, p. Běhal, p. Fryblík).  

  Diskuse: Fryblík, Hanusová, Kořistka, Sládek, Smrček, Širak

  Usnesení TJ/13/6-5:                Výkonný výbor TJ Štěpánov bere na vědomí

   

  6. Plán akcí na rok 2014

  27. 6. 2014 – Prázdninová zábava

  5. 7. 2014 – Mezinárodní fotbalový turnaj a zároveň turnaj mladších žáků

  12. 7. 2014 – Turnaj starosty obce v malé kopané

  Dětský den a další akce zatím v jednání. Termíny se budou upřesňovat na další schůzi.

  Diskuse: Běhal, Fryblík, Hanusová, Kořistka, Sládek, Smrček, Širak

  Usnesení TJ/13/6-6:                Výkonný výbor TJ Štěpánov bere na vědomí

   

  7. Různé

  Pan Širak sdělil členům TJ, že k 31. 12. 2013 skončilo hostování hráčů Zachara a Veselského v TJ Štěpánov. Je třeba hostování prodloužit (zařídí vedoucí mužstva pan Richter).

  Diskuse: Fryblík, Smrček, Širak

  Usnesení TJ/13/6-7:                Výkonný výbor TJ Štěpánov bere na vědomí a ukládá panu Širakovi a Richterovi, aby sdělili tento stav hráčům Zachar, Veselský.

   

  Závěr jednání výkonného výboru:

  Výkonný výbor TJ Štěpánov souhlasí s přijatými usneseními jednotlivých bodů jednání.

   

  Jednání výkonného výboru TJ Štěpánov bylo ukončeno ve 21.00 hod. Další zasedání proběhne dne 14. 1. 2014 v 18.00 hod.

   

  Ve Štěpánově dne 30. prosince 2013

  Zapsala: Helena Hanusová